ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಕೋಚ ಪಡದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

49, 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ಖನಿಜ ಭವನ, ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ  560001.

080-2235 2424, info@karnatakatourism.org